Міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності

План навчальних семінарів МАООВ на перше півріччя 2020 року

Тема навчального семінару дата
1. Виконання вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 випробувальною лабораторією – основа довіри до роботи лабораторії 24.01.2020
2. Внутрішній аудит системи менеджменту якості відповідно до стандарту ISO/IEC 19011:2018. Основні принципи проведення аудиту в ООВ 21.02.2020
3. Практика проведення державного технічного контролю КТЗ відповідно до Постанови КМУ від 30січня 2012 року №137. Основні питання стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 27.03.2020
4. Метрологічне забезпечення проведення випробувань в органах з оцінки відповідності (випробувальні лабораторії – ДСТУ ISO/IEC 17025, органи з інспектування – ДСТУ EN ISO/IEC 17020) 24.04.2020
5. Ризик – менеджмент в системі управління якістю органів з оцінки відповідності. Принципи та керівні вказівки стандарту ISO 31000 29.05.2020

 

Міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності – добровільне некомерційне об’єднання українських і іноземних організацій – органів з оцінки відповідності та лабораторій – створене з метою захисту інтересів членів асоціації на українському та міжнародному рівні.

Основні задачі

  1. Визначення проблем у сфері акредитації і оцінки відповідності та шляхів їх вирішення.
  2. Вивчення міжнародного сучасного досвіду проведення досліджень, застосування сучасного обладнання та розробка рекомендацій щодо його використання для членів асоціації.
  3. Сприяння придбанню сучасного обладнання через профільні організації на пільгових умовах.
  4. Сприяння діяльності органів з оцінки відповідності, що являються членами асоціації, на міжнародному рівні, зокрема у країнах СНД.
  5. Консультаційні послуги із підготовки органа з оцінки відповідності до отримання акредитації у НААУ.
  6. Сприяння та підтримка роботи та участі НААУ у міжнародних організаціях із акредитації, ILAC, IAF, європейської асоціації EA.
  7. Проведення формування системи професійної своїх учасників.
  8. Розробка методичних рекомендації із виконання умов стандартів серії 17000 і вимог ILAC, IAF та EA, проведення профільних семінарів.
  9. Співпраця з органами державної влади у питаннях сприяння розширенню сфер сертифікації як одної із невід’ємних складових якості товарів та послуг.

Президент МАООВ Чекалін В. М.  з 2015 року входить до складу Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.