Акредитація

Акредитація – це процедура, у ході якої національний орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності (ООВ) виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль).

Акредитація надає:

  • забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності в країні;
  • забезпечення довіри споживачів до результатів діяльності з оцінки відповідності;
  • створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;
  • усунення технічних бар’єрів для бізнесу.

НААУ проводить акредитацію відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів з акредитації по основних напрямках:

  • випробувальна та калібрувальна лабораторії -ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;
  • орган із сертифікації продукції, процесів та послуг – ДСТУ EN 45011-2001;
  • орган із сертифікації систем менеджменту – ISO/IEC 17021:2011;
  • орган із сертифікації персоналу – ISO/IEC 17024:2003 (перехід на нову версію стандарту ISO/IEC 17024:2012);
  • орган з інспектування – ДСТУ ISO/IEC 17020 – 2001 (перехід на нову версію стандарту ISO/IEC 17020:2012).

Під час акредитації НААУ керується відповідними рекомендаціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних (ЕА) організацій з акредитації.