Навчальний онлайн-семінар 30 серпня 2019 р. Ризик-менеджмент. Основні вимоги стандарту ISO 31000

Міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності (МАООВ) 30 серпня 2019 року проводить навчальний онлайн-семінар за допомогою інтернетплатформи для органів з оцінки відповідності (органи з сертифікації, органи інспектування, випробувальні та калібрувальні лабораторії) за темою: «Впровадження ризик-менеджменту в систему управління органів з оцінки відповідності, які акредитовані на відповідність стандартам ДСТУ 17020, ДСТУ 17021, ДСТУ 17024, ДСТУ 17025, ДСТУ 17065. Основні вимоги стандарту ISO 31000».

Запрошуємо Вас взяти участь в семінарі. Вартість семінару складає 1700,00 грн. для одного учасника.

По закінченні семінару учасникам буде видане надіслане свідоцтво про участь в семінарі за указаною тематикою.

Якщо у вас виникли питання щодо організації дистанційного семінару , можете звернутись за телефоном +3(8067)5024445

Програма Заява на участь