Навчальний семінар 21 березня 2019 року «Ризик – менеджмент в системі управління якістю органів з оцінки відповідності. Принципи та керівні вказівки стандарту ISO 31000»

З прийняттям останніх версій стандартів 9001, 17020, 17025, 17065, частиною яких стала концепція управління ризиками органів з оцінки відповідності (ООВ).

ООВ повинні приймати до уваги ризики та можливості, пов’язані з його діяльністю, щоб бути впевненими, що система управління здатна досягти своїх запланованих результатів.

Зокрема ООВ повинні планувати дії щодо ризиків та можливостей, включати та впроваджувати ці дії у свою систему управління.

Керівництву випробувальних лабораторій необхідно особливу увагу звертати на необхідність переходу на нову версію стандарту ISO/IEC 17025-2017, який вимагає впровадження в систему управління якістю елементів ризик-менеджменту та управління ними.

Виходячи з актуальності питання Міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності (МАООВ) 21 березня 2019 року проводить семінар для органів з оцінки відповідності (органи з сертифікації, органи інспектування, випробувальні та калібрувальні лабораторії) за темою: «Ризик – менеджмент в системі управління якістю органів з оцінки відповідності. Принципи та керівні вказівки стандарту ISO 31000».

Запрошуємо Вас взяти участь в семінарі. Вартість семінару складає 2400,00 грн. для одного учасника (для членів МАООВ вартість за одного учасника складає 2200,00 грн.)

По закінченні семінару учасникам буде видане свідоцтво про участь в семінарі за указаною тематикою. Семінар може бути корисним для менеджерів з якості, особливо випробувальних лабораторій, при впровадженні вимог стандарту ISO/IEC 17025-2017 системи управління для підтвердження відповідності ООВ стандартам щодо акредитації.

Програма Заява на участь