Послуги

Перелік інформаційно – консультаційних та методичних послуг МАООВ

Розробка нормативних документів для ООВ

1. Розробка документації, яка необхідна для діяльності органів з оцінки відповідності, згідно з вимогами міжнародних стандартів серій ISO 17000 з урахуванням політики та настанов міжнародних та регіональних організацій з оцінки відповідності та акредитації (ISO, IAF, ILAC, EA тощо)
2. Розробка документації, яка необхідна для діяльності органів з оцінки відповідності, згідно з вимогами міжнародних стандартів серій EN 45000 з урахуванням політики та настанов міжнародних та регіональних організацій з оцінки відповідності та акредитації (ISO, IAF, ILAC, EA тощо)
3. Розробка методик, процедур, технічних регламентів
4. Розробка документів та впровадження коригувальних дій за результатами перевірок (при проходженні процедури акредитації)
5. Розробка документів та впровадження коригувальних дій за результатами перевірок (при нагляді)

Надання консультацій

1. З питань акредитації органів з оцінки відповідності
2. З питань придбання випробувального устаткування та засобів вимірювальної техніки
3. Щодо сфери акредитації, кількості, реквізітів ООВ, їхнього наукового, методичного, організаційного, виробничого та технологічного потенціалу
4. З питань співробітництва з іноземними ООВ та фірмами-виробниками випробувального устаткування
5. З розробки методів та методик виконання вимірювань і випробувань, організації їх валідації, проведення міжлабораторних порівнянь результатів випробувань
6. З питань юридичного, методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів з оцінки відповідності
7. З питань компетентності персоналу ООВ згідно з вимогами політики НААУ «Щодо компетентності персоналу органів з оцінки відповідності, які проводять діяльність з оцінки відповідності»

Аудит, аналізування, супровід

1. Аудит підприємства (з виїздом фахівців на місце розташуваня ООВ) на відповідність вимогам міжнародних стандартів
2. Аналіз документів підприємства на відповідність вимогам міжнародних стандартів
3. Методичне супроводження процессу проходження ООВ процедури акредитації (первинної)
4. Методичне супроводження процессу проходження ООВ процедури акредитації (повторної)
5. Методичне супроводження процессу проходження ООВ планового (позапланового) нагляду

Заява на послуги МАООВ Заява-анкета на навчання