Про МАООВ

Міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності – добровільне некомерційне об’єднання українських і іноземних організацій – органів з оцінки відповідності та лабораторій – створене з метою захисту інтересів членів асоціації на українському та міжнародному рівні.

Основні задачі

 1. Визначення проблем у сфері акредитації і оцінки відповідності та шляхів їх вирішення.
 2. Вивчення міжнародного сучасного досвіду проведення досліджень, застосування сучасного обладнання та розробка рекомендацій щодо його використання для членів асоціації.
 3. Сприяння придбанню сучасного обладнання через профільні організації на пільгових умовах.
 4. Сприяння діяльності органів з оцінки відповідності, що являються членами асоціації, на міжнародному рівні, зокрема у країнах СНД.
 5. Консультаційні послуги із підготовки органа з оцінки відповідності до отримання акредитації у НААУ.
 6. Сприяння та підтримка роботи та участі НААУ у міжнародних організаціях із акредитації, ILAC, IAF, європейської асоціації EA.
 7. Проведення формування системи професійної своїх учасників.
 8. Розробка методичних рекомендації із виконання умов стандартів серії 17000 і вимог ILAC, IAF та EA, проведення профільних семінарів.
 9. Співпраця з органами державної влади у питаннях сприяння розширенню сфер сертифікації як одної із невід’ємних складових якості товарів та послуг.

Джерела фінансування

 1. За рахунок членських внесків, розмір яких ранжується у залежності від напрямків економічної діяльності, на які акредитований орган з оцінки відповідності, та кількості робітників – для лабораторій (від 1000 до 4000 грн у квартал).
 2. Надання платних послуг:
  • семінари на теми акредитації;
  • виготовлення матеріалів з акредитації;
  • інформаційно-методичні консультації з акредитації;
  • підготовка персоналу з акредитації (курси, семінари, тренінги);
  • консультаційні послуги.

Перспективи асоціації

Наразі кількість акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності складає більш як 600 організації. Всі вони є потенційними членами асоціації. На сьогоднішній день у НААУ в роботі знаходиться близько 200 заявок на первинну та повторну акредитацію. Вони також можуть потребувати інформаційної підтримки (семінари, консультативні послуги, друкована продукція) з боку асоціації. При цьому організації, які акредитуються первинно, мають можливість також стати асоційованими членами Міжнародної асоціації органів з оцінки відповідності ще до рішення НААУ з приводу їх акредитації.

Враховуючи нову організаційно-штатну структуру НААУ, у якій передбачений відділ акредитації медико-клінічних лабораторій та органів із сертифікації медико-клінічних виробів, планується провести разом з Міністерством охорони здоров’я та Державною службою лікарських препаратів заходів із навчання персоналу у відповідності до вимог акредитації та підготовки лабораторій до акредитації за медичними технічними регламентами.